Het kleinschalige bouwproject ‘Open Hofkerk’ in Wolfheze is dé plek voor een stap richting duurzame oplossingen en vernieuwing in de bouw. Drie pijlers die centraal staan:

1. Energie in waterstof

In Wolfheze gaan we op zoek naar een mogelijkheid om zonne-energie op te slaan, waardoor het ook bruikbaar is als de zon niet schijnt. We onderzoeken welke rol waterstof als energiedrager kan spelen.

Lees meer

2. Bouwen in hout

De vier nieuwbouwwoningen worden gebouwd in hout. Door veel gebouwonderdelen te prefabriceren verminderen we het aantal transportbewegingen en kan er sneller gebouwd worden.

Lees meer

3. Bouwplaats 2.0

Door de manier van werken zijn de gebouwen sneller wind- en waterdicht. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met elektrisch materieel. Dit zorgt voor minder tot geen uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof.

Lees meer
Impressie van het project

Casestudy

In Wolfheze gaan we onder andere op zoek naar een mogelijkheid om zonne-energie voor de korte en lange termijn op te slaan. Ook passen we maatwerk toe om de woningen te bouwen met zo weinig mogelijk impact op het milieu.

Lees meer over de casestudy
Impressie van de kerk die getransformeerd wordt naar woongebouw

Het plan

Herontwikkelen

De kerk heeft een beeldbepalende functie en is gelegen in een woonwijk. We gaan de kerk transformeren tot woongebouw met daarin 4 woningen en er komen grondgebonden nieuwbouwwoningen (2 twee-onder-één-kapwoningen) op de locatie van De Burcht.

Behoud kerk

Hoewel de kerk geen monumentale status heeft, is het doel om het karakter van de kerk te behouden. De kerk wordt gekenmerkt door de kapvorm en de toegepaste steen. Om wonen in de Open Hofkerk mogelijk te maken worden serres en dakramen toegevoegd en de gevelopeningen vergroot.

Houtbouw nieuwbouwwoningen

De nieuwe woningen worden gebouwd in CLT (Cross Laminated Timber; kruislaags hout). Houtbouw heeft veel voordelen. Zo is er veel minder CO2-uitstoot dan bij bouwen met beton en de werkzaamheden op de bouwplaats zijn veel schoner en stiller omdat de woningonderdelen in de fabriek worden gemaakt. Zo wordt de bouwplaats een plek voor montage.

Planning en verhuur

We zijn inmiddels gestart met de renovatie van de kerk en de bouw van de woningen. Omdat de woningen een slim energiesysteem krijgen, willen we dat de eerste jaren graag monitoren en onderzoeken. Daarom zullen de woningen verhuurd worden. We verwachten dat de woningen eind 2023 gereed zijn. De woningen worden verhuurd door makelaar sbnl.

Woning huren? Neem contact op met sbnl

Méér dan een bijzondere woonlocatie

Energiedrager

Duurzame oplossingen en vernieuwing in de bouw
Er is verregaande innovatie nodig om de bouw van woningen verder te verduurzamen. Dit kleinschalige bouwproject 'Open Hofkerk' is zeer geschikt voor een casestudy. Bevindingen van deze casestudy kunnen in de toekomst worden ingezet bij grotere projecten.

Seizoensopslag

We gaan op zoek naar een mogelijkheid om energie voor de korte en lange termijn op te slaan, zodat in de donkere winterdagen ook nog geprofiteerd kan worden van de energie uit de zomerzon. In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzoeken we of en welke rol waterstof als energiedrager kan spelen.

Zomerzon in de winter

Alle nieuwbouwwoningen krijgen zonnepanelen op het dak. De opgewekte stroom die niet direct wordt gebruikt, wordt omgezet in waterstof. Buiten de woningen staat een technische ruimte waar dit proces plaatsvindt. Zodra het nodig is – als de zon niet schijnt - wordt de waterstof weer omgezet naar stroom, die terug naar de woningen wordt geleid en gebruikt kan worden.

Doordat alle opgewekte stroom óf direct wordt gebruikt, óf wordt opgeslagen, leveren we geen stroom terug. Zo ontlasten we het elektriciteitsnet en kunnen de woningen in Wolfheze een groot deel van het jaar in hun eigen energiebehoefte voorzien.

Smart Energy Hub

Samen met onder andere de HAN willen we slimme software ontwikkelen dat het energiesysteem kan aansturen. Een team van de hogeschool onderzoekt de komende jaren hoe de systemen zo effectief mogelijk samenwerken en stelt een strategie voor energiemanagement op. Het beoogde resultaat is een Smart Energy Hub waarbij opwek, opslag en verbruik van energie in balans zijn. Mocht het succesvol zijn, dan kan dit in de toekomst ingezet worden bij grotere projecten. Om alles goed te kunnen monitoren en onderzoeken, blijven de woningen en het energiesysteem de eerste paar jaar in eigendom van Schipper Bosch.

Dit project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Toekomstbestendig bouwen

Bouwplaats 2.0

Slimmer, sneller, schoner
De vier nieuwbouwwoningen worden gebouwd in hout (Cross Laminated Timber; kruislaags hout). Door veel gebouwonderdelen te prefabriceren verminderen we het aantal transportbewegingen en kan er sneller gebouw worden.

Lees verder onder de foto
Impressie van de twee-onder-één-kapwoning, waarvan er twee worden gebouwd

De voordelen van bouwen met hout

  • Hout is een hernieuwbare grondstof die CO2 opslaat.
  • De bouwplaats is een montageplek; alles is meteen klaar om geplaatst te worden.
  • Werkzaamheden op de bouwplaats zijn stiller, sneller en schoner.
  • De constructieve brandveiligheid is hoger dan bij beton en metaal.
  • Bewoners ervaren een positief effect van de sfeer, uitstraling, isolatie en vochthuishouding.

Bouwplaats 2.0

Bouwen met CLT zorgt ook voor voordelen voor de mensen op de bouwplaats. Door de manier van werken zijn de gebouwen sneller wind- en waterdicht en kunnen ze verwarmd worden. Daardoor zijn de bouwmensen minder lang blootgesteld aan de elementen.

Ook wordt er zoveel mogelijk gewerkt met elektrisch materieel. Dit zorgt voor minder tot geen uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof, wat de luchtkwaliteit op en rondom het project ten goede komt. Daarnaast zorgt het voor minder geluidsoverlast en minder trillingen als gevolg van draaiende motoren.

Open Hofkerk in duurzame cijfers:

Vastgelegde CO2 in het gebruikte hout:
163.242 kg

Aantal m3
gebruikt hout:
228 m3

228 m3 hout is in Europese bossen terug gegroeid in
80 seconden

Minder
vrachtbewegingen

Elke m3 die met hout wordt gebouwd in plaats van beton, scheelt ruim een ton CO2-uitstoot

Stiller dan een
reguliere bouwplaats

Lawijckerhof 6, Wolfheze
openhofkerk@schipperbosch.nl

Enthousiast?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Vul je gegevens in en wij houden je op de hoogte

Bedankt voor de inschrijving!
In uw mailbox zit nu van ons een bevestigingse-mail. Niet? Dan zit deze misschien in de junkmailbox. We proberen zo vaak mogelijk updates te sturen. Houd er rekening mee dat - met name in de eerste fase van het project – er nog niet veel nieuwe ontwikkelingen zijn. Het kan dus even duren voordat er een update van ons komt!