Bouw Connectr Innovatielab van start op IPKW

15-07-2021

Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland hebben vandaag groen licht gegeven voor een bijdrage van 5 miljoen euro. Hiermee is de bouw van het Connectr Innovatielab op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) begonnen. 

Eerder dit jaar droegen provincie Gelderland en de Gemeente Arnhem al bij aan de eerste activiteiten van het initiatief, dat is bedoeld om de energietransitie te versnellen. De bijdrage wordt vooral aangewend om onderwijs en startups te huisvesten. Schipper Bosch (de parkeigenaar) en IPKW investeren daarnaast ruim tien miljoen euro in de realisatie van het lab.

Het Innovatielab van Connectr –Energy innovation wordt een aantrekkelijke plek, waar alle spelers in het energiecluster fysiek bijeenkomen om samen te werken en elkaars groei te versnellen. Ook de Kernorganisatie, bestaande uit HAN, IPKW, Kiemt, Oost NL en Stichting Connectr, en een deel van de Shared Facilities worden op deze plek geconcentreerd. De financiële steun komt via het REACT-EU-programma, dat Oost-Nederland helpt met investeren in innovatieve oplossingen en een snel economisch herstel na de coronapandemie. 

De ultieme mix
Connectr ziet een meerwaarde in het huisvesten en faciliteren van een mix van startups, scale-ups, mkb, grootbedrijf, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijs. Op die manier wordt samenwerken bevorderd, kun je van elkaar leren en elkaar inspireren–precies de kracht die nodig is voor innovatie. “Het bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven is een succesfactor”, aldus Rob Verhofstad. Verhofstad is voorzitter van HAN University of Applied Sciences en is sinds kort tevens bestuurslid van Connectr. Binnen het te bouwen Innovatielab is volop plek voor de hybride leerwerkomgevingen van de HAN. “We zijn enorm blij dat er nu een belangrijk deel van het Connectr-plan wordt uitgevoerd. Met deze investering zorgen we dat er echt een ontmoetingsplaats en kraamkamer voor het energiecluster ontstaat.”

Voortvarend van start
Op IPKW is direct begonnen met de realisatie van een van de onderdelen van het Innovatielab: het Elaad Testlab, een Europese testfaciliteit voor elektrischelaadinfrastructuur. Met die voortvarendheid laat Connectr de ambitie en gedrevenheid achter het project zien. IPKW-directeur en Connectr-bestuurslid Kevin Rijke: “Het Innovatielab wordt een plek waar straks de nieuwste innovaties vandaan komen. Partijen gaan hier samenwerken en doorgroeien. Dat draagt ook weer bij aan onze ambitie om het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te zijn. Bovendien zitten we op deze manier nog dichter bij de bron van innovaties, waarmee we de energietransitie ook op het park en in andere projecten kunnen versnellen.”

Foto door Pixel Creation: Wethouder Jan van Dellen en gedeputeerden Peter Kerris en Christianne van der Wal samen met de Connectr-bestuursleden Kevin Rijke, Marcel Hielkema en Rob Verhofstad in het gebouw dat wordt herontwikkeld tot Connectr Innovatielab.

Deel dit artikel:
LinkedIn Facebook

Andere nieuwsartikelen

Alle nieuwsartikelen