Het Refläktgebouw als casus op De Dag van de Jonge Ontwerper

06-06-2024

Vrijdag 31 mei jl. vond de vijfde editie van de Dag van de Jonge Ontwerper plaats, georganiseerd door PEP (Professioneel Ervarings Programma). De Dag van de Jonge Ontwerper is geïnitieerd om jonge ontwerpers in contact te brengen met opdrachtgevers rondom actuele ruimtelijke thema’s. Daarbij kiest de Dag van de Jonge Ontwerper nadrukkelijk voor een vorm waarin samenwerking voorop staat, ideeën aan tafel ontstaan en gedeeld worden. Het is geen prijsvraag of wedstrijd. Dat is een weloverwogen keuze: in de praktijk hangt de kwaliteit van een ontwerp niet zelden af van de kwaliteit van samenwerking met opdrachtgevers, ontwerpers van aanverwante disciplines en adviseurs. 
In samenwerking met het College van Rijksadviseurs (CRA) is de dag inhoudelijk voorbereid en gerealiseerd. De Rijksbouwmeester en de twee Rijksadviseurs hebben drie thema’s gekozen, drie casussen en drie opdrachtgevers. Schipper Bosch was een van de drie opdrachtgevers. 

Mendel Robbers, creatief directeur van Schipper Bosch, presenteerde vrijdag onze casus in de Prodentfabriek in De Nieuwe Stad in Amersfoort. Mendel Robbers heeft samen met collega's Jesse Mommers en Murk Wymenga een casus gemaakt over de herontwikkeling van het Fläktgebouw in Amersfoort waar de jonge ontwerpers mee aan de slag moesten. 

De ontwerpers moesten gebruik maken van een van de thema's uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zoals klimaatadaptief bouwen, duurzaam economisch, sterke en gezonde steden of toekomstbestendige ontwikkelingen van het landelijk gebied. 

De opgave bestond uit drie schaalniveaus waarbij op kleine schaal een antwoord moest komen op de vraag hoe het gebouw levensloopbestendig kon worden gemaakt en hoe het gebouw op duurzame wijze gerevitaliseerd kon worden. Op grote schaal moest er o.a. een antwoord komen op de vraag welke vorm van Upscaling men zag in de opgave en wat de Genius Loci is van de plek. Ten slotte, de schaal van het bedrijventerrein: de ontwerpers werd gevraagd naar hun visie met betrekking tot het bedrijventerrein. 

Het was een bijzondere dag met veel interactie met de jonge ontwerpers. We konden het ontwerpproces van deze groep van dichtbij ervaren: leuk en leerzaam!

 

Deel dit artikel:
LinkedIn Facebook

Andere nieuwsartikelen

Alle nieuwsartikelen