Schipper Bosch neemt deel aan verkenningsmissie waterstof in Marokko

24-05-2024

Net als Nederland, heeft Marokko te maken met de gevolgen van klimaatverandering en schaarste aan grondstoffen. Het land wil daarom de energietransitie versnellen en het aandeel duurzame energie de komende jaren flink vergroten (van 37% in 2021 naar 52% in 2030). De ligging van Marokko – specifiek de zuidelijke regio Guelmim Oued Noun – biedt enorme kansen voor het opwekken van wind- en zonne-energie. Marokko heeft de ambitie om met behulp van deze duurzame energiebronnen groene waterstof te produceren, die deels is bestemd voor export naar Europa. 

Dit biedt niet alleen vergroeningskansen voor de Nederlandse industrie, maar ook voor kennisinstellingen en bedrijven. De provincie Gelderland en de Duitse grensregio, waar veel van deze kennis is geconcentreerd, hebben daarom een verkenningsmissie voor groene waterstof naar Marokko georganiseerd. Onder leiding van Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem en voorzitter van The Economic Board Arnhem-Nijmegen, heeft een groep kennisinstellingen en bedrijven deze week kennisgemaakt en ideeën uitgewisseld met vertegenwoordigers van ministeries, universiteiten, onderzoeksinstituten, investeerders en lokale overheden. 

Ook Schipper Bosch, dat veel ervaring heeft met het ontwikkelen en opereren van industriële parken (zoals Industriepark Kleefse Waard), was aanwezig. IPKW-directeur Kevin Rijke: “Ik was onder de indruk van het kennisniveau en programmatische aanpak van onze Marokkaanse partners. Het is ook bijzonder om te zien dat de visie die zij hebben op het creëren van een waterstof-economie mooi aansluit op de manier waarop wij op IPKW duurzame en energie-gerelateerde bedrijven huisvesten, faciliteren en verbinden. Ook de samenwerking tussen industrie, onderwijs en overheden, een belangrijke pijler onder onze cleantech campus, staat in Marokko centraal.

Ik ben ervan overtuigd dat deze missie het startpunt is van een zeer vruchtbare en succesvolle samenwerking tussen de triple helix in Marokko, Duitsland en Nederland. We kunnen samen zorgen voor een lokale waterstof-economie en tegelijkertijd werken aan een transitie op wereldschaal. Het zou geweldig zijn als we daar ook vanuit Schipper Bosch en IPKW een rol in kunnen spelen.”

 

Deel dit artikel:
LinkedIn Facebook

Andere nieuwsartikelen

Alle nieuwsartikelen