Zoektocht naar verduurzaming bij bouwproject Wolfheze

06-07-2023

Deze week worden de houten woningen – achter de Open Hofkerk in Wolfheze, waar ooit dorpshuis De Burcht stond – in hoog tempo in elkaar gezet. De woningonderdelen, voorzien van minerale steenstrips aan de buitenzijde, zijn op een andere locatie gemaakt (geprefabriceerd), waardoor de bouwtijd korter is en er veel minder vrachtauto’s hoeven te rijden. Dit is slechts één van de duurzame stappen die bij dit kleinschalige bouwproject worden gezet. Schipper Bosch ziet het project in Wolfheze als een perfecte casestudy om stappen te zetten richting duurzame oplossingen en vernieuwing in de bouw. Bevindingen van deze casestudy kunnen in de toekomst ingezet worden bij grotere bouwprojecten.

Een Smart Energy Hub in Wolfheze: energie in waterstof
In Wolfheze gaan we in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ook onderzoeken hoe waterstof als een goede energiedrager, voor de korte en de lange termijn ingezet kan worden, waardoor zonne-energie bruikbaar is als de zon niet schijnt. De opgewekte stroom die niet direct wordt gebruikt, wordt omgezet in waterstof. Zodra het nodig is – dus als de zon niet schijnt – wordt de waterstof weer omgezet naar stroom, die terug naar de woningen wordt geleid. Buiten de woningen staat een technische ruimte waar dit proces plaatsvindt. Een team van de hogeschool onderzoekt de komende jaren hoe de systemen zo effectief mogelijk samenwerken en stelt een strategie voor energiemanagement op. Het beoogde resultaat is een Smart Energy Hub waarbij het opwekken, de opslag en het verbruik van energie in balans zijn.

(Dit project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.)

Verregaande innovatie in de bouw is nodig
Om de bouw van woningen verder te verduurzamen is verregaande innovatie nodig. Een klein project zoals in Wolfheze is uitermate geschikt om stappen te zetten. Er worden vier nieuwe woningen (2 twee-onder-één-kapwoningen) gebouwd en de kerk wordt getransformeerd tot woongebouw met vier woningen. Het doel is om woningen te bouwen met zo weinig mogelijk impact op het milieu. Er is bewust gekozen voor schoner bouwmateriaal en elektrisch bouwmaterieel. Dit draagt ook bij aan het comfort van de vakmensen op de bouwplaats.

Verhuur van de woningen
De verwachting is dat de woningen eind 2023 gereed zijn voor de verhuur. Het slimme energiesysteem wordt de eerste jaren gemonitord en onderzocht, vandaar dat de woningen in handen blijven van Schipper Bosch.

Meer informatie project Open Hofkerk.

Deel dit artikel:
LinkedIn Facebook

Andere nieuwsartikelen

Alle nieuwsartikelen