Brandbrief aan het kabinet: Stop fossiele subsidies

17-10-2023

Aan het kabinet is een brandbrief gestuurd met de oproep om te stoppen met fossiele subsidies.In deze brandbrief wordt benoemd dat het behalen van de klimaatdoelen een race tegen de klok is en de gevolgen van de klimaatcrisis overal zichtbaar zijn.

Het kabinet voert klimaatbeleid, maar geeft miljarden uit aan vrijstellingen en andere belastingvoordelen voor de winnen en het gebruik van fossiele brandstoffen. Het volledig afschaffen van fossiele subsidies, volgens de definitie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), levert een belangrijke bijdrage aan het halen van de gestelde klimaatdoelen. Met groene herinvesteringen kan dit in Nederland de uitstoot met wel 7,5% omlaag brengen.

De brandbrief werd getekend door een unieke coalitie van onder andere banken, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Meer dan 300 organisaties hebben tot dusver getekend. Wij zijn één van die ondertekenaars.

Jij kunt ook je steun uitspreken voor deze brandbrief. Ga naar https://www.brandbriefaanhetkabinet.nl om de petitie te ondertekenen.

Deel dit artikel:
LinkedIn Facebook

Andere nieuwsartikelen

Alle nieuwsartikelen