Nieuw schetsontwerp Hof van Baarn gepresenteerd

05-10-2023

Tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdag 3 oktober j.l. konden buurtbewoners het laatste schetsontwerp zien voor het voormalige terrein van drukkerij Bakker Baarn. Naar aanleiding van onder andere de reacties op het plan in 2021 zijn we teruggegaan naar de tekentafel en hebben we het schetsontwerp aangepast. Dit hebben we afgelopen dinsdag gedeeld door middel van een maquette en beelden van het ontwerp. Het nieuwe plan is gericht op diverse doelgroepen en bestaat uit 37 woningen, waarvan 19 appartementen.

Positieve reacties
De reacties op het plan waren overwegend positief. Buren waren blij met de aanpassingen die gedaan zijn ten opzichte van het vorige plan. Al misten sommigen toch wel de witte muren die het laatste schetsplan kenmerkten en nu vervangen zijn door rode bakstenen. Ook werden er aandachtspunten meegegeven met betrekking tot verkeer en parkeren en de zorg voor mussen en gierzwaluwen.

Het ontwerp zal verder worden uitgewerkt en we zijn in gesprek met de gemeente voor het vervolg. We hopen in het najaar van 2024 te starten met de ver- en nieuwbouw. Naar verwachting wordt dan begin 2026 opgeleverd.

Hof van Baarn
Na bijna 125 jaar is drukkerij Bakker Baarn in 2018 vertrokken uit Baarn, waarna Schipper Bosch de gebouwen midden in het centrum gekocht heeft. Er wordt hard gewerkt aan een plan voor woningbouw op deze plek tussen de Laanstraat en de Eemnesserweg.

Deel dit artikel:
LinkedIn Facebook

Andere nieuwsartikelen

Alle nieuwsartikelen