Het plan 'De nieuwe Veenmarkt' geselecteerd voor de tweede ronde van de Ontwerpprijsvraag Biobased en natuurinclusief bouwen

28-02-2023

De gemeente Zwolle heeft drie ontwerpteams uitgenodigd voor de tweede ronde van de Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle. De jury selecteerde de visies van drie ontwerpteams, waaronder het team waar Schipper Bosch onderdeel van uit maakt, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Francesco Veenstra. Aan deze teams wordt gevraagd om hun visie op de opgave uit te werken tot een ontwerp.

Opgave
De prijsvraag van de gemeente Zwolle heeft betrekking op een kavel op de locatie De Nieuwe Veemarkt in Zwolle. Het gebied van de voormalige IJsselhallen zal de komende jaren worden herontwikkeld tot een gemengde stadswijk. Zwolle wil een voorbeeldfunctie vervullen bij de transitie naar een duurzame samenleving. Aandacht voor groen, klimaat, water en duurzaamheid gaan hand in hand met bouwen aan communities; gemeenschappen waarin mensen zich gekend en gezien weten.

Het ontwerpteam
Het ontwerpteam bestaat uit:
Studio Nauta + Mulder Zonderland in samenwerking met Schipper Bosch, Solid Timber, Studio Joost Emmerik, Treetek, DWA, BC Materials, And The People

Lees het hele artikel via deze link. 

Deel dit artikel:
LinkedIn Facebook

Andere nieuwsartikelen

Alle nieuwsartikelen