Trotse nieuwe eigenaar van zeepfabriek Rohm & Haas

02-02-2023

De prachtige panden van de voormalige zeepfabriek Rohm & Haas in De Nieuwe Stad in Amersfoort zijn gekocht door Schipper Bosch. De vorige eigenaar Boei heeft deze panden - waarvan de eerste al tussen 1830 en 1850 gebouwd is - herontwikkeld. De panden en hallen huisvesten nu creatieve ondernemers, kunstenaars en restaurant Kroast.  

De Zeepfabriek
De zeepfabriek Rohm & Haas ligt in het Oliemolenkwartier. Het oorspronkelijke havengebied is uitgegroeid tot een bruisend stadsdeel, waar cultuur en creativiteit voor volop energie en inspiratie zorgen. De herbestemming van Rohm & Haas speelt daarbij een belangrijke rol.

De kern van dit industrieel erfgoed wordt gevormd door het buitenverblijf Eemzicht, waarvan de oorsprong vermoedelijk tussen 1830 en 1850 ligt. In 1885 werd er een blekerij gestart in het huis en al snel volgde uitbreiding in de vorm van een groot pand met drie etages. Na een faillissement startte in 1918 de firma Dalton hier met de productie van chemische producten. 

In 1927 werd het gehele complex verkocht en opgenomen in de naastgelegen wascholinefabriek, waarbij een fabrieksschoorsteen en ketelhuis werden aangebouwd. In 1929 werd het bedrijf overgenomen door Unilever en volgden nog meer uitbreidingen. Zo verschenen in 1931 links van het voormalige herenhuis de droogloodsen met hun karakteristieke accoladedaken. In 1952 volgden de loodsen aan de rechterzijde van het industriële pand.

Begin jaren zeventig werd het complex verkocht aan Morton, een producent van voornamelijk industriële lijmen. Morton werd kort voor de eeuwwisseling weer overgenomen door de Amerikaanse zeepfabrikant Rohm & Haas, die het bedrijf in 2002 sloot. De oude fabriek werd ternauwernood van de sloop gered, waarna de herbestemming van dit fraaie stuk industrieel erfgoed in gang werd gezet. De fabrieksschoorsteen en de loodsen zijn daarbij aangewezen als gemeentelijk monumenten.

Herbestemming van de fabriek
Kenmerkend voor de fabriek is de witte boogjesgevel. Hierachter zijn kantoor- en werkruimtes gerealiseerd met oppervlaktes van 30 tot 140 m2. Deze zijn met name bedoeld voor kleinere creatieve ondernemers. In de hallen van de oude zeepfabriek zijn de ateliers  van kunstenaars te vinden, die hier alle ruimte en vrijheid vinden om hun artistieke creaties te scheppen.  Tijdens de restauratie zijn deze hallen akoestisch ontkoppeld van de werkplaatsen, die via de spanten met elkaar in verbinding staan. Bouwkundig gezien een prachtige uitdaging, die met succes voltooid is.

Deel dit artikel:
LinkedIn Facebook

Andere nieuwsartikelen

Alle nieuwsartikelen