Wel een duurzame woonwijk, geen tankstation aan de Laan van Duurzaamheid

09-09-2020

De gemeente Amersfoort, Shell en ontwikkelaar Schipper Bosch zijn eruit: er wordt definitief geen tankstation gebouwd aan de Rondweg Noord. Er is de afgelopen jaren heel wat gesteggeld over het wel of niet bouwen van een onbemand tankstation van Shell op deze plek in Amersfoort. Uiteindelijk moest de Raad van State uitspraak doen over de bestemmingsplanwijziging die nodig is om op het braakliggende terrein een woonwijk met tankstation te bouwen. Deze concludeerde dat de bestemmingsplanwijziging nog op twee punten beter moest worden onderbouwd. De gemeente Amersfoort kreeg 16 weken om dit te herstellen. Opnieuw vertraging in een project dat al enige tijd loopt, terwijl de woningnood in Amersfoort hoog is. Dit was de aanleiding om nog eens om tafel te gaan en in het verleden gemaakte afspraken te heroverwegen, met als resultaat dat er een toekomstgericht besluit is genomen: de duurzame woonwijk wordt zonder tankstation gebouwd.

Winst voor het klimaat en de stad
De wereld ziet er nu anders uit dan toen de afspraken tussen de drie partijen in 2015 gemaakt werden. De veranderingen op het gebied van milieu en klimaat zijn versneld zichtbaar geworden. Er zijn maatregelen genomen om klimaatverandering tegen te gaan: zo rijden we nu 100 km/u en het aanbod elektrische auto’s stijgt fors. De discussie over het toevoegen van een tankstation is in deze tijd onvermijdelijk. Daarnaast is het tekort aan woningen in Amersfoort de afgelopen jaren nijpender geworden: er moet gebouwd worden. 

Projectleider Edwin de Roos van Schipper Bosch: “We zijn blij dat er door de uitspraak van de Raad van State een opening kwam om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. Gevoed door de verandering in mobiliteit, de krapte op de woningmarkt en de maatschappelijke opgave voor klimaatverbetering, hebben we nu gezamenlijk kunnen besluiten dit tankstation niet te bouwen en ons in dit project volledig op woningen te richten. Dat er geen nieuw tankstation met fossiele brandstoffen gebouwd wordt, zien wij als een belangrijke stap in de klimaatopgave en een winst voor de stad.” 

Wethouder duurzaamheid en ruimtelijke ordening Astrid Janssen is ook erg tevreden met de uitkomst van de heroverweging. ‘Ik ben blij en opgelucht dat het tankstation van de baan is en trots op Schipper Bosch die in overleg met Shell bereid was hun plan te heroverwegen. De huidige situatie maakt ons heel duidelijk dat we er alles aan moeten doen om een duurzame stad te worden en klimaatverandering tegen te gaan. Daarbij is er ook ontzettend veel behoefte aan extra woningen. Daar hebben we veel meer aan.’ 

Plan Hof van Duurzaamheid
Het plan voor de Hof van Duurzaamheid omvat de bouw van ruim 100 woningen, waarbij rekening is gehouden met 30% sociale huur. De wijk wordt volledig aardgasloos, de woningen worden gebouwd met duurzaam hout en er is veel aandacht voor de groene buitenruimte. Ontwikkelaar Schipper Bosch verwacht dat er nu snel beweging komt in het plan en dat de bouw binnenkort kan beginnen.

Bekijk de projectpagina

Beeld: Studio Nauta

Deel dit artikel:
LinkedIn Facebook

Andere nieuwsartikelen

Alle nieuwsartikelen