MBO Amersfoort

De Nieuwe Stad als leerlandschap

In zeven maanden tijd is de productieopslag van de Prodentfabriek verbouwd tot een moderne en duurzame locatie, waar MBO Amersfoort zich vestigt met de School voor Schoonheidspecialisten en de Kappersschool en met twee onderwijsbedrijven: AdminCompany en Salon De Nieuwe Stad.

Uitgangspunt van het ontwerp was om de school een unieke eigenheid te geven. Dit is gedaan door enerzijds het industriële karakter van De Nieuwe Stad optimaal te benutten en anderzijds de school zoveel mogelijk te verweven met het gebied. De school gebruikt in feite heel De Nieuwe Stad als leerlandschap. Alle bouwkundige ingrepen zijn er op gericht om verbindingen, tussen studenten onderling en tussen studenten en de andere bewoners van De Nieuwe Stad, tot stand te brengen.

In het kort:

Functie
- Werken
- Leren

Oplevering
2015

Partners
- MBO Amersfoort
- De Nieuwe Stad
- Karbouw

Locatie
Brabantsestraat 19, Amersfoort

Deel dit project:
LinkedIn Facebook

Voormalige situatie Prodentfabriek.

Huidige situatie Prodentfabriek.

De zogenoemde Leeras die MBO Amersfoort met De Nieuwe Stad verbindt.

Andere projecten

Alle projecten

Uw project (her)ontwikkelen?

Neem contact op