Schipper Bosch een van de initiatiefnemers convenant 'Duurzame Woningbouw'

15-03-2022

De provincie Utrecht, Metropool Regio Amsterdam en een vertegenwoordiging van gemeenten, bouwpartijen, woningcorporaties, waterschappen, en projectontwikkelaars maken één overkoepelend convenant om te komen tot versnelde, duurzame woningbouw. Met stevige ambities op het vlak van o.a. circulariteit, natuurinclusieve bouw, en klimaatadaptatie. Schipper Bosch is een van de initiatiefnemers van dit convenant ‘Duurzame Woningbouw’.

Doel is te komen tot een gedeelde set van afspraken die praktische handvatten biedt. Een roep vanuit de markt die nu door overheden wordt omarmd. Andere ontwikkelaars, aannemers, gemeenten en andere provincies zijn uitgenodigd uit om mee te doen. Een voorbeeld voor heel Nederland. Samen maken we het verschil. 

Op 23 juni 2022 willen we met zoveel mogelijk publieke en private partijen het convenant Duurzame Woningbouw ondertekenen. 

Deel dit artikel:
LinkedIn Facebook

Andere nieuwsartikelen

Alle nieuwsartikelen